Portfolio _ Portfolio

Nordreisa 5

Processer

VÆRDIER, VISION og FREMTID

I Nordreisa – Halti bliver bygget et nyt kulturhus med bibliotek, biograf, museum, erhvervsdrivende og mere, så det er vigtigt for alle interessenter at finde frem til en fælles VISION på baggrund af overvejelser om samarbejdet og konkrete handlinger i hverdagen, som indretningen af huset skal kunne understøtte.

See more
Kundskabs 106

Processer

KUNNSKAPSPARKEN i FINNSNES, NORGE

En række aktører skal flytte sammen i et nyt hus – KUNNSKAPSPARKEN i Finnsnes, NORGE:
Lenvik Folkebibliotek, Studiecenteret i Finnsnes, Midt Troms Museum, Newtonrom, Pedagogisk Senter Midt-Troms, PPT, Utviklingscenteret, Løkta og mødefaciliteter for Regionrådet.

Se også: Kunnskapsparken

See more
Tønsberg 5

Processer

RE OG TJØME BIBLIOTEKER, TØNSBERG, NORGE

En miniproces til forbedring af områderne for børn på to små lokalbiblioteker.

See more
BARDU plan

Processer

BARDU BIBLIOTEK NORDNORGE

Biblioteket i Bardu ligger i Kommunehuset.
Kommunens kultur- og socialområde, samt biblioteket vil arbejde tættere sammen om aktiviteter og information for byens og lokalområdets borgere.
Der er ofte udstationerede med deres familier på den nærliggende militærbase for et par år ad gangen – de skal føle sig velkomne. Ligesom de fastboende borgere i alle aldre skal opleve kommunen og biblioteket som et attraktivt sted, hvor alle kan mødes, udveksle viden, læring, idéer, kultur og holde møder mm.

Se også Tromsfylke´s BLOG
Se også: GRATANGEN
Se også ARTIKEL: NEW ROLES – NEW SPACES

 

See more
Sundhed Ebeltoft 1

Portfolio

SUNDHEDSHUSET EBELTOFT

Sundhedshusets farveholdning og indretning giver ro og inspiration til den Mentale Sundhed.

See more
Schlerose Haslev 2

Projekter

SCLEROSECENTRENE I DANMARK

De to schlerose-centre i Ry og Haslev optimerer indretning af værelser og gange. Der kommer ny linoleum på gulve, nye gardiner, sengetæpper, udsmykninger, ombetrækning osv.
Målet hjemlighed, hygge, æstetik og værdighed.

 

See more
Grindsted Bib

Processer

GRINDSTED BIB & BORG

Billund Kommune har besluttet at kommunens borgerservice skal integreres med biblioteket i Grindsted.
Biblioteket skal flytte til nye lokaler i sportscenteret Magion. Flytningen er muligheden for nytænkning af service, samarbejde og integration af de 2 forskelllige medarbejderkulturer.
Målet er at skabe en ny organisation helt forfra – målet er også at opfinde selve MÅLET.
Se også her Det fysiske resultat

See more
Steril 5

Projekter

STERIL-CENTRALEN SKEJBY SYGEHUS

Steril-centralen skal bygges som fase 0 i det nye Aarhus Universitets Hospital.
Det er vigtigt at gennemtænke, hvordan produktionen skal foregå i de nye lokaler, at det er nemt at holde absolut rent.
Det er også vigtigt, at medarbejderkulturen bliver udtrykt i indretningen, sammenholdet, humoren, varmen, glæden og stoltheden.
Medarbejderne skal have medejerskab til løsningen – og besøgende udefra skal kunne se menneskeligheden og hjertevarmen.

See more
Randers 6

Processer

RANDERS BIBLIOTEK

Randers Bibliotek vil ændre organisationen. Der skal samarbejdes på nye måder på tværs af faggrupper i omgivelser med plads til andre slags udfoldelser i “baglandet”. En omindretning skal sikre et minimum af faste arbejdspladser , der til gengæld skal suppleres med kreative områder for udvikling, møder, fordybelse og værksteder til det lavpraktiske.
Målet er, at samarbejdet og kreativiteten i baglandet bliver afspejlet og inspirerer i det offentlige rum, hvor byens borgere kommer.
SE OGSÅ: PROCES PÅ BØRN&UNGE

See more
Odder 2

Projekter

ODDER BIBLIOTEK

Odder bibliotek møbleres nænsomt om for ganske få penge i de eksisterende omgivelser. Der investeres i enkelte nyanskaffelser, som inventar, der vil gøre det lettere at holde orden og at udstille. F.eks. får reolerne “nyt tøj på”.

See more
Gratangen plan 1

Processer

GRATANGEN KOMBINATIONSBIBLIOTEK, NORGE

Folkebiblioteket i Gratangen skal integreres med skolens bibliotek. Målet er at kombinationsbiblioteket skal lægge hus til sociale og kulturelle aktiviteter i mere bred forstand for byens borgere.
Det sætter krav til, hvordan de eksisterende lokaler kan indrettes for at understøtte mange forskellige måder at udfolde sig på.
Biblioteket skal placeres på byens skole og er derfor også “børnenes bibliotek”: et lærested og værested og udfoldelsessted for skolens elever.

Se også:  BARDU
Se også: Troms Fylkes BLOG
Se også Artikel: NEW ROLES – NEW SPACES

See more
Vejlby 14a

Processer

LÆRINGSCENTER VEJLBY SKOLE

Model-bygning som udviklingsproces.
SE OGSÅ: LÆRINGSCENTER VEJLBY SKOLE

See more
Vejlby 16

Projekter

LÆRINGSCENTER VEJLBY SKOLE

AMØBE – KØKKENØ – DIGITAL/FYSISK UDSTILLINGVÆG
SE OGSÅ: PROCESSEN

See more
Hurup 6

Processer

SUNDHEDSHUSE REGION NORD

For at gøre det attraktivt for nye unge praktiserende læger at få sig en praksis i Regions Nords yderdistrikter, beslutter regionen at bygge 4 nye huse: to sundhedshuse med læger, speciallæger og den enkelte kommunes sundhedstilbud – og to lægehuse udelukkende med læger.

See more
Magion XXa

Projekter

BIB OG BORG i GRINDSTED

Indretningen af Grindsted Bibliotek og Borgerservice er resultatet af en kompleks proces, hvor ikke blot 2 kulturer skal fusionere, men en helt ny ”vi”-kultur skal skabes på baggrund af mange kompetencer, der til sammen servicer borgerne i Billund Kommune.
SE OGSÅ: http://mette-milling.dk/grindsted-bib-borg/

 

See more
Atea 46

Projekter

ATEA AARHUS – ORGANIC WORKPLACE

På baggrund af workshops, interview, registreringer og Innovations Labs omfattende analyse af firmaet som helhed og dens kultur, bliver det nye hus indrettet med sigte efter:
BIGGER THINKING, HOT SPACE, FENCELESS ZOO, FIXER-RUM, TREASURE TROVE, FLEKSIBILITET, FOOD HUG.

See more
Kolind Bib 13

Projekter

KOLIND BIBLIOTEK

TO CONTAINERE. Kommunens hus brændte ned til grunden. Det gjorde også byens bibliotek, der lå i de samme bygninger. Som en midlertidig løsning kunne forsikringen betale for 2 sammenbyggede containere, der nu er indrettet som et hyggeligt, lille, effektivt bibliotek.

See more
Borgmesterkontor Vejle 6

Projekter

Vejle Kommune

Et gangareal bliver til møde og opholdssted

See more
Ebeltoft workshop 10

Processer

’SKRIV’ om nyt bibliotek i Ebeltoft

Ebeltoft Bibliotek skal flytte fra sin nuværende beliggenhed i et hus, der også huser kommunens administration og er placeret udenfor byens centrum.
Efter kommunesammenlægningen har kommunen nu selv brug for lokalerne.

See more
Fredericia bib thump

Processer

Fredericia Bibliotek

Fredericia Bibliotek er i 4 etager.
De  nederste 3 er publikums-arealer, – den øverste etage er kontorer, kantine og mødelokaler for personalet

See more
Åbenrå 20

Processer

Åbenrå Bib på éen dag

En større flok af bibliotekets medarbejdere deltog i en dag med rådgivning og sparring om indretning ´on location´ i bibliotekets publikumsareal

See more
Næstved Bib thump

Processer

Næstved Bibliotek

Omkring fem år efter indvielsen af et helt nyt bibliotek (2004-5), havde medarbejderne fået erfaring med, hvordan borgerne brugte og navnlig ikke brugte de smukke omgivelser.
Der skulle en justering til.

See more
Hornslet 6

Projekter

Hornslet Bibliotek

Det gav mange udfordringer og benspænd, da biblioteket var så heldige at kunne udvide med 300 kvm i det fredede Tinghus, som lå lige ved siden af.

See more
Erhverv Aarhus lille

Designguides

Lidt af hvert…

Skriv, skitser og udkast fra forskellige projekter

See more
På vej ind til hulen

Processer

Vejlby Skole

Vejlby Skoles læringscenter er både nedslidt og umoderne.
En ny fysisk-digital udstillingsvæg, en “køkken-ø” og ikke mindst en AMØBE vil ændre læringsmulighederne

See more
rum i rummet 2

Projekter

Åby Skole

Åby Skoles forhal var nedslidt og ikke særligt inspirerende som innovativt rum for læring og udfoldelse for de ældste klassetrin: 8., 9., og 10. klasse

See more
Bogbus 4

Projekter

Bogbus Vejle Bibliotek

Bogbussen indretning er stringent opdelt i zoner, der har hver sin farve og er adskilt med en skillevægge, der viser, hvornår man træder ind i en ny zone. Bussens indretning adskiller sig derfor fra de fleste andre bogbusser.

See more
Novax 1 AA

Projekter

Novax A/S

Da ejerne Inge og Erling Abildgaard stod overfor et generationsskifte, valgte de, at virksomheden skulle ekspandere og flytte til meget større areal både med plads til udvidelse og til udfoldelse for den helt personlige virksomhedskultur blandt medarbejderne.

See more
hovedbib xx

Processer

Børn & Unge Hovedbiblioteket Aarhus

Det EU-støttede projekt “Innovation i Udstillingskonceptet” blev iværksat og administreret af www.nyx.dk.
Målet var, at personalet i Børn & Unge igennem den kreative proces i projektet skulle få mere bevidsthed om metoder til eksponere viden og varer i dagligdagen, herunder brugen af digitale medier i det fysiske rum og til at sætte krav til ny-indretninger i samarbejde med rådgivere.

See more
farve rummodel

Processer

Farvekursus

Inspiration fra farvekurser på AAA og A&D
Kurset er afholdt for studerende og designere, der skal arbejde professionelt med farvesætning.
Målet er, at deltagerne får en metode til, hvordan man kan arbejde med og håndtere farver objektivt, uanset hvad der skal farvesættes.

See more
DCUM 13

Processer

DCUM

DCUM er Dansk Center for Undervisningsmiljø. Personalet har anvendt en af deres teambuildings-dage til en workshop om indretning.

See more
Rød udstillingsvæg med opslagstavle på toiletkerne

Projekter

Viby Bib og Borg

Da Viby er et af de større lokalområder i Aarhus med mange borgere, var det en fantastisk mulighed, da den tidligere politistation bag biblioteket blev ledig og bibliotekets areal kunne udvides og komme til at huse en lokal borgerservice.

See more
Ungdomshjørne m spejl

Projekter

Biblioteket i Tørring

Da bibliotek og borgerservice skulle flytte sammen og til en ny placering i Gudenåcenteret, kom indretningsprocessen til at fungere som teambuilding for de 2 forskellige medarbejderkulturer.
Her ses eksempler på specialinventar i indretningen.

See more
Behandlerhus personale 8

Processer

Via Campus Horsens

I forbindelse med en sammenlægning skulle 2 fagbiblioteker integreres til ét fysisk område.

See more
Mårslet slide 2 AA

Processer

Mårslet Skoles læringscenter

Her præsenteres skitser fra processen bag Mårslet Skoles læringscenter, slides om processen der er præsenteret på et seminar hos SKOLF, samt en artikel om projektet publiceret i Godt Skolebyggeri.
Se billeder fra det realiserede projekt i Projekter.

See more
læserør 2

Projekter

Mårslet Skoles læringscenter

Indretningen i Mårslet Skoles læringscenter har taget afsæt i pædagogiske, funktionelle og æstetiske mål. Her ses udpluk fra resultatet – se mere om projektet i Processer.

See more
Randers Bib proces 7

Processer

Børn & Unge Randers Bibliotek

BØRN & UNGE får nye omgivelser i efteråret 2010.
Forud for den indretning, der kan ses under Projekter, foreligger en længere æstetisk læreproces, som skal sikre at visioner og medarbejdernes mål reelt implementeres i den fysiske indretning: RESULTATET

See more
B&U 40

Projekter

Børn & Unge Randers Bibliotek

Her ses resultatet af en meget lang proces: designet før designet.
SE MERE: PROCESSEN

See more
dias14 A

Designguides, Portfolio

Guide til Silkeborgskolen

SILKEBORGSKOLEN – en 10. klasse-kostskole – vil renovere indretningen over længere tid.
Guidelinekataloget er en række powerpointslides med tips til principper for, hvordan man kan møblere og skal vælge overflader, farver, stil og stemning.

See more