Tilbage til artikler

28.04.2021 _ KATALYSATOR

Den, der får noget til at ske via noget andet………..

KREATIV KATALYSATOR
Den, der får noget til at ske – via noget andet,
som en lærer, en kunstner, en leder…….

Vi
er
på vej ind i
mulighedernes potentiale
en fremtid hvor
kaos skal holdes fra livet
og hvor
kosmos ikke må stivne

trods
mange digitale muligheder
vil
længslen efter
kropslig og mental forbundethed til
der, hvor vi er
fysisk og
fællesskab med
andre mennesker
være det allervigtigste:
– vi vil være i live
– leve hvert minut
– mærke hinanden

arbejdspladser indrettet for
glæde
skønhed
forbundethed og omsorg for alt fra
nære fællesskaber
er det ultimativt
bæredygtige

i
kunstneriske kreative
processer
bevæger vi ind i
grænseområder, der ikke kan afgrænses af
nok så meget
bigdata
vi må sætte vores
sårbare selv i
spil
turde lege

💙

“Menneskers opfattelse af rum er ikke objektiv, men varierer fra menneske til menneske, fra kultur til kultur og fra epoke til epoke.
Det er synssansen, der giver os den mest præcise opfattelse af rum og bedømmelse af afstande, men også andre sanser spiller med. Hørelsen kan opfatte retninger og give os et begreb om størrelse og afstand, ligesom følesansen og lugtesansen har medindflydelse på bedømmelsen af rum. Vi ved desuden at, at evnen til at aflæse billeder ikke er en medfødt egenskab hos mennesker, men tillært”

cit.: Kim Dirckinck-Holmfeld (Sansernes Hospital)

Indretning, farvesætning og udsmykning i rum kræver kreativ træning

💙

“I virkeligheden er det det mest naturlige overhovedet: at lytte til sin egen krop
Vi kunne spare samfundet for en masse penge, hvis vi øger vores kropsbevidsthed,
og den enkelte – barn som voksen – ville få det bedre”

cit.: ‘Æstetik Jatak’, DCUM 2003

💙