Lyt og læs, Portfolio

Vores smukke rum

Artikel i PEJ-gruppens blad ‘TID&TENDENSER november 2020.

FN’s verdensmål er uomgængelige.
Hidtil har mange af os haft fokus på ting, vi vil have i vores rum.
Fremover vil fokus være på, hvordan indretningen som helhed kan tilfredsstille vores reelle behov for aktiviteter, væren og hvile

LÆS ARTIKLEN: VoresSmukkeRum