Projekter

BIB OG BORG i GRINDSTED

Indretningen af Grindsted Bibliotek og Borgerservice er resultatet af en kompleks proces, hvor ikke blot 2 kulturer skal fusionere, men en helt ny ”vi”-kultur skal skabes på baggrund af mange kompetencer, der til sammen servicer borgerne i Billund Kommune.
SE OGSÅ: http://mette-milling.dk/grindsted-bib-borg/

 

Magion 1 Magion XXa

Indretningen skal understøtte helt nye måder at samarbejde og servicere på. Medarbejderne arbejder i teams på tværs af fagligheder. Der er skabt muligheder for, at alle aldre kan ligge ned, sidde højt eller lavt eller blødt eller slænge sig i åbne arealer, hvor man kan være sammen med alle andre – eller i aflukkede nicher og hjørner, hvis man vil sidde privat i mindre grupper eller alene.
Magion 5

Ambitionerne til udfoldelse, udstillinger, events, læring, service, sikkerhed, inspiration, eksponering, fordybelse, værested for alle borgere og på tværs af aldre var store. Især er der fokus på familier og på unge, fordi Magion ligger fysisk placeret ved en række ungdomsuddannelser – før manglede der simpelthen et sted for de unge at være. Ligesom der også manglede et sted, hvor voksne i byen kunne mødes på en uformel måde.
Magion 8
De fleste bøger står tæt i parterre for at give plads til et utal af andre aktiviteter i stue-etagen.
Under-etagen har en stemning af intimitet og er blevet et fordybelses-område.

Magion 23
I hjørner og kroge er der plads til at man kan trække sig mere tilbage i mindre grupper eller alene – sidde ved mødeborde, hænge eller ligge ned.

Magion 20
Et langbord ved smart-board-området kan rumme møder, undervisning, udvikling og fordybelse midt i det offentlige rum, så det ikke er nødvendigt at booke mødelokale, hvor det ikke er nødvendigt for en aktivitet. Tværtimod kan det være inspirerende for andre borgere at kunne følge med fra sidelinjen.

Magion 16
I udklædningsrummet ved området for de små børn og tæt nær indgangen er der store spejle i begge ender, – det får det meget lille rum til at virke uendeligt!

Magion 45

I slow-zonen, der er placeret væk fra indgangen, er der mulighed for service og rådgivning af privat karakter inde i rum-i-rummet, – eller service og rådgivning kan foregå mere offentligt ved medarbejder-bordet udenfor.

Magion 52
Fordybelse ved langbordet på bagsiden af det rum, der rummer andre slags medier end bøger, som musik, film, spil ect.

Magion 54
Spredt i det store rum er der cafe-borde med stole. Ligesom der er barer langs den store vinduesfacade, hvor man kan stå eller sidde højt på en barstol, læse-lære-søge-arbejde, mens man kan holde øje med trafikken ud og ind af Magion.

Magion 2

Magion 11
Medarbejderne

Magion 29

Fordybelse ved en bar

Magion 6

Magion 17
Lege-området for de helt små børn har stærkere kulører, mere tæthed i inventaret og udstilling helt ned til gulvet, så man kan fristes af materialer også, hvis man kravler rundt på knæ.

Magion 34
Madrassen kan tages af og lynhurtigt blive til et udstillingspodie eller en mini-scene i området for de lidt større børn.

Magion 19
Det er muligt servicere og betjene sig selv både i diskrete nicher og i mere åbne områder. Borgeren bestemmer selv hvilken grad af diskretion og privathed, de har brug for.

GRINDSTED C
De store rum-i-rummet er udnyttet med aktiviteter indvendigt og udvendigt: opslagstavler, reoler, tallerkenrækker, nicher, barer, søge-computere osv – “tivoli-effekten”: på den måde minimeres brugen af plads, der kan bruges til andre aktiviteter mellem de store rum-i-rum