Portfolio _ Bæredygtighed

Bæredygtighed, Indretning

TRIVSEL OG RUM

”Vi er altid i rum – med os selv, hinanden, med de fysiske rum og det, der foregår” (Peter Sloterdijk, filosof)

Vi knytter os til hinanden, til steder og rum for at føle os trygge.
Vi har brug for at være del af noget, af en flok, et ‘vi’, ‘hjem’, ‘vores sted’, at være ‘indenfor’, høre til og at mærke rummet der, hvor vi er.

Vi har brug for livgivende, opløftende, hjertevarme og inspirerende rum for at trives.
‘Trivsel’: udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.

See more

Bæredygtighed, Indretning

RUM FOR PAUSE OG INSPIRATION

En pause er et kortere eller længere tidsrum, hvor en aktivitet er ophørt og midlertidigt ligger stille.
Synonymt med ’pause’ er stilhed, tavshed, hvil, pusterum, mellemrum, tomrum, ophold, venteposition, frikvarter, pust, siesta, fristund, stop, rast, afbræk, overgang, mellemakt.

Vi har brug for pauser for at
1. hjernen kan lade op og koncentrationsevnen stimuleres
2. kroppen kan hvile
3. få bedre ideer og tænke nyt
4. gøre klar til det, der kommer af sig selv

See more

Bæredygtighed, Indretning

RUM MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed betyder, at det kan bære. Langt ud i fremtiden.
Ordet fortæller ikke noget om, hvad det er, der skal bære. Vi må gå ud fra, at det er DET HELE: klima, huse, byer, kulturer, samfund, økonomi, transport, produktion, dyr, skove, himmel og hav – og mennesker.

Stemningsfuldt indrettede rum med farver, lys og livgivende sanseoplevelser omkring mennesker er afgørende for, om vi trives – og hvor længe vi gør det.

“A life of dignity on a living planet” (worldgoal 1)

See more

Bæredygtighed, Indretning

HJERTELIG BÆREKRAFT

Det handler om mennesker. Os.
De næste generationer.
Om klima, verdensmål, økologi, økonomi, Kloden, planter, vand, dyr, ressourcer, recycling, systemer, børn og trivsel.
Først og fremmest handler det om balance, helhed og meningsfulde liv.

See more

Bæredygtighed, Indretning

‘MA’ = EN NØDVENDIG MULIGHED

Hvor der er uro, uorden, støj, rod, for mange aktiviteter eller ting, vil selv værdifulde ting og gøremål miste deres værdi.
Drukne i mængden.
Medføre stress.

See more

Bæredygtighed, Indretning

FANTASI

Fantasi er evnen til at forestille sig noget som enten kunne findes eller slet ikke findes – en evne vi alle er født med. Fantasi er en væsentlig del af al kreativ skaben indenfor både kunst og videnskab.

Fantasi er det at kunne se, mærke, føle, sanse noget der ikke findes – og evnen til at opstille hypoteser om, hvad der kunne ske, hvis man foretog sig noget anderledes end man har gjort før/gør nu.

See more