Bæredygtighed, Indretning

RUM MED MENNESKELIG BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed betyder, at det kan bære. Langt ud i fremtiden.
Ordet fortæller ikke noget om, hvad det er, der skal bære. Vi må gå ud fra, at det er DET HELE: klima, huse, byer, kulturer, samfund, økonomi, transport, produktion, dyr, skove, himmel og hav – og mennesker.

Stemningsfuldt indrettede rum med farver, lys og livgivende sanseoplevelser omkring mennesker er afgørende for, om vi trives – og hvor længe vi gør det.

“A life of dignity on a living planet” (worldgoal 1)

“I enter the room
the room enters me
I vanish”
cit.: Darby Hudson

Der findes ikke ganske bestemte løsninger, stilarter, materialer eller produkter, der sikrer at alle rum og indretninger er menneskeligt bæredygtige – altid.
Det er omhu i sammensætningen af detaljer i hvert enkelt rum og rumforløb til en stemningsfuld helhed, der medvirker til, om vi trives. Det er kvaliteten i produkternes design og materialer, der medvirker til, at møbler, maling, lamper, tæpper osv. også fysisk kan holde længe.
Især hvis vi passer på det, og det gør vi med det, vi kan lide og værdsætter.
Læs: Hjertelig Bærekraft

Alle stilarter, farver, lyssætning og materialer kan i princippet komme i spil afhængig af udgangspunktet:
Hvad der skal foregå
Hvilken stemning vi har brug for
Hvilken kultur der skal understøttes
Hvad vi skal sanse og føle
Hvilken udvikling/dannelse vi vil igangsætte
Hvilke liv og aktiviteter, vi vil skabe
Hvad vi skal sammen

Vi identificerer os med der, hvor vi bor og arbejder.
Spejler os i omgivelserne.
Er der grimt, gråt, trist og intetsigende, så føler vi os også sådan.
I modsætning til hvordan vi har det i smukke, indbydende omgivelser med stemninger af liv, ro, harmoni, glæde osv.
Læs: Hvorfor Proces?
Læs:
Relation mellem Menneske og Rum

Social betyder “levende organismers samkvem med hinanden”. Hvordan vi interagerer og strukturerer os SAMMEN.
Social bæredygtighed har derfor med samfund og grupper af mennesker at gøre.

Menneskelig bæredygtighed handler derimod om, at det enkelte menneske skal “kunne bære”.
Det drejer sig ikke bare om sund kost og den fysiske krop.
Men om at ethvert menneske skal kunne klare livet med selv-omsorg, selv-ledelse, være forankret i sig selv, kende sig selv og føle sig forbundet både til jordkloden og til de sociale og fysiske strukturer på en livgivende måde.

De bløde ting som indre personlige værdier, selvværd, tro, mening osv. er afgørende for, om vi trives.
Det bløde er også afgørende i det ydre omkring os, at de rum hvor vi bor og arbejder er inspirerende, opløftende, vedkommende, meningsfulde og smukke.

Det skønne, poetiske, eventyrlige og sanselige skal derfor tænkes med ind i, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid – ellers bliver vores løsninger desværre kortsigtede.
Det handler ikke blot om at overleve, men om at leve.
Nu og fremover.

Læs: Krop og Rum
Læs: Rum med Ånd
Læs:
Sanser og Rum

 

Det smukke skal med, når vi skaber fremtiden, så vi ikke fortsat taber mennesker på gulvet: stressede, ensomme, deprimerede, forvirrede, selvmordstruede, bange osv. i vores iver efter teknisk at løse de problemer, der truer mest, som f.eks. klimaet.
Vi kan sagtens optimere de huse, der allerede er bygget og de rum, vi allerede har, uden at skulle ofre det helt store.
Oprydning i, hvordan der er møbleret, hvordan billeder er ophængt, samt at bringe andre farver og supplerende belysning i spil kan ændre stemningen fra intetsigende til meningsfyldt og inspirerende.
Med få timers skitsering kan eksisterende møbler og inventar organiseres anderledes, smukkere, hyggeligere, bedre, så vi opnår bedre trivsel.

Det er vigtigt, at vi kan forbinde os – med hinanden og med de steder, hvor vi lever og kommer.
At der er sammenhæng mellem det, vi gør og hvordan der ser ud.
Når vi oplever et vist tilhørsforhold, gør rum os trygge.

Farver giver liv, karakter og personlighed til rum.
Sorte, grå-sorte og meget mørke farver absorberer lys. Hvid reflekter alt lys tilbage. Ukulørte rum i en grå-skala fra hvid til sort kan synes helt uden liv.
Selv ganske få farvede flader som baggrund for møbleringsgrupper kan gøre stor forskel, så vi oplever rum som levende.

“The world is much more colourful, resilient and strong than some in society will make us believe”, cit.: Oscar Murello (worldgoal 1)

Læs: Rum, Følelser og Farver 

Omhyggelighed i sammenstilling og belysning af møbler, billeder og krukker, farvesætning på rummets og inventarets flader, samt udvælgelse af overfladernes struktur til et samlet æstetisk hele, har fundamental betydning for, hvordan vi føler os tilpas.
Overflader og materialer, som vi har lyst til at røre ved – og andre vi ikke har, men som måske har en karakter, så de er lette at renholde eller gøre noget specifikt med.
Plads til at være social, semi-social og alene. Huler vi kan krybe ind eller åbne pladser, hvor vi kan springe rundt. Hvilesteder, plads beregnet til aktivitet og overgange. Lys og mørke, farver og farveløshed. Planter, kunst, tæpper. Fine og grove detaljer, glat, transparent, blankt og mat, blødt og fast.

Se realiserede eksempler: Projekter

“En krop er et rum.
Et volumen, der fylder noget inde i rum. 
Vi lever inde i husenes rum og i byrum. 
Som er inde i det kun 10 km høje rum omkring Jorden, Troposfæren – det eneste rum, vi kan leve i.
Rum i rum i rum.
Indretning handler derfor om, at vi varetager nogle kubikmeter ud af den helhed på Kloden, som vi deler.
Vi indretter hjem, som skal være hjemlige, offentlige rum og arbejdspladser. 
Vi knytter os til rum og steder, mens vi er her – giver dem videre til de næste generationer”