Hvad Hvordan Hvem

TEGNESTUEN METTE MILLING, cand arch/kunstner
Mejlgade 44,2 8000 Aarhus C
mm@mette-milling.dk
tlf.: +45 28 97 15 80

“The most important word today is together”, cit.: Jan Eliasson (worldgoal 17)
“People protect what they love”, cit.: Celine Cousteau (worldgoal 11)


MÅL

– medvirke til at du oplever dine fysiske rammer som meningsfulde
– sammen med dig finde muligheder for bæredygtige funktioner og smukke omgivelser med sjæl og mening

HVAD?
TEGNESTUEN METTE MILLING arbejder med RELATION MELLEM MENNESKE OG RUM
som din faglige sparringspartner og designer:

– når du skal forbedre eller nytænke rum/indretning/farver.
– når indretningen kulturelt, organisatorisk og æstetisk skal sigte mod en bæredygtig fremtid.
– når indretningen skal fremme trivsel, kreativitet og dannelse.
– når du har brug for at eksperimentere med rum og møblering til en ny mening.

SE OGSÅ: privat-bolig

HVORDAN?
Skitsering, kreative processer, workshops, dialoger, foredrag og kunstneriske eksperimenter.
– Resultater kan være møblering, planer for indretning og farver, udsmykninger, idékataloger, guidelines, kollager, modeller og indsigter fra levede erfaringer.

De bedste løsninger opnås, når vi er sammen i den kreative proces, så du selv har ejerskab til den fysiske løsning. En kreativ proces fører i sig selv til større bevidsthed om daglig praksis og udvikling af nye muligheder.
Læs: Hvorfor proces?


ANBEFALING

”Af hjertet tak for din inspirerende gave med oplæg og workshop om menneskelig bæredygtighed. Medarbejderne havde en rigtig god dag – det er et stort ønske, at seancen hos os fører til mange flere arrangementer: Du har en virkelig vigtig mission om en menneskeligt bæredygtig verden”.
Lars Østergaard, dr.med, PhD
Professor, ledende overlæge

Infektionsmedicinsk afd. Q
Skejby Sygehus


“A life of dignity on a living planet” (worldgoal 1)

‘Relation mellem menneske og rum’ handler om, hvordan mennesker forholder sig til rumlige sammenhænge – i indretninger og i livet på kloden.
Det handler om sanselighed og nærvær ‘der, hvor vi er’.
Da vi forbinder os til eller adskiller os fra rum og rumligheder, er det vigtigt, at vi designer og indretter rum ud fra indhold – vores behov for, hvad de skal få os til at gøre, skabe, udfolde, sanse, føle, leve.
Smukke indretninger stimulerer menneskelig bæredygtighed.

Læs: Rum med menneskelig bæredygtighed
Læs: Hjertelig bærekraft

En meningsfuld indretning kan sagtens være med en kombination af nyt og eksisterende inventar. Omindretning af et hjørne, en niche, en gang eller et areal midt på gulvet kan være afgørende for, hvordan du oplever den samlede indretning.
Farver kan tilføre livgivende stemning og nærhed.
Bestil: Foredrag om rumdesign

HVEM?
Mette Milling, Cand. Arch. fra Arkitektskolen i Århus
Fhv. ekstern lektor på Ålborg Universitet Inst. for Arkitektur & Design
Uddannet på Den danske Husflidshøjskoles Seminarium
Uddannet på Specular – psykologi i praksis
Undervejs i Steen Hildebrandts og Michael Stubberups bæredygtigheds-efteruddannelse for ledere: Ledelse med hjertet

SPECIALER
Processer for bæredygtigt medejerskab til rum
Indretning
Farver
Udsmykning og kunstneriske elementer i rum