Portfolio _ Projekter

Farver, Indretning, Portfolio, Projekter

UDSMYKNING OG OMSORG

Udsmykning til en psykolog-klinik for at skabe stemning, der kan stemme sindet og inspirere til nye tanker og ideer til livet i praksis.

See more

Portfolio, Projekter

KENDER DU DET?

Din vægge skriger efter at blive malet, men du tænker, at det hele ikke skal være hvidt igen. 
Sådan havde min kunde det, men da hun ikke aner noget om farver (selvom hun er rigtig god til så meget andet, så søgte hun min hjælp. 

See more

Portfolio, Projekter

HAR DU OGSÅ BRUG FOR SPARRING?

I en taglejlighed, hvor pladsen er lidt trang, og der er skæve vinkler og skrålofter, gælder det om at være opfindsom og udnytte volumen til det yderste, for at hjemmet både er hyggeligt, æstetisk og ordentligt. 

See more

Portfolio, Projekter

SOSU-skolen i Grenå

Danmark har brug for dygtige sosu-assistenter.
De meget engagerede ledere og lærere på sosu-uddannelsen i Grenå gør alt, hvad de kan for at højne kvalitet og læring.
Special-inventar i det store fællesrum kommer til at rumme redskaber til sundhedsfremme, omsorg og kreativ læring.

See more

Portfolio, Projekter

VIA BIBLIOTEK AARHUS NORD

VIA biblioteket i Aarhus Nord er placeret i et fint byggeri, men indretningen er blevet utidssvarende.
For at sikre HELHED i en nænsom forbedring af indretningen har VIA fået en helhedsplan.
Projektet skal realiseres over tid afhængig af økonomien.
De første bidder af nyt inventar er nu i hus

See more

Portfolio, Projekter

VENTERUM

Hvad vil det sige at vente?
Hvordan har vi det med venteTID i venteRUM?
I lægeklinikker, lufthavne, på borgerservice, i køen hos bageren?

Lægeklinikken i Spentrup tager sig af alle byens borgere, fra fødsel til død.
Børn, gamle, kvinder og mænd, unge, erhvervsfolk, skolelærere, præsten osv.

See more

Portfolio, Projekter

Unge er fremtidens voksne

EUC er erhvervs-uddannelses-center for unge, der drømmer om at arbejde i butik, på kontor, med køb og salg i bred forstand og med service.
Uddannelsen i Thisted og Nykøbing renoverer og gen-indretter, så omgivelserne fremstår mindre institutionelle. De fysiske rum skal understøtte mod og lyst hos de unge til at træde ind i et voksenliv med en personlig/faglig, lokal og global bæredygtig fremtid.

See more

Portfolio, Projekter

BLIDE RUM

Det er overordentlig vigtigt, at stemning og atmosfære i de fysiske rum på institutioner, hvor pædagogikken er ‘gentle teaching’, understøtter pædagogernes evne til at handle fra hjertet med omsorg for, at de sårbare borgere vil føle sig trygge sikre og elskede

See more

Portfolio, Projekter

SPECIAL-TANDLÆGE

Varme farver, naturmaterialer og afdæmpet stemning hos Specialtandlægen, der har klinik i 2 etager en gammel lejlighed

See more

Portfolio, Projekter

POETISK ATMOSFÆRE

Æstetikken i tandlægeklinikkens indretning holder stadig efter, at jeg indrettede den for 20 år siden.
Men den er præget af slid.
Nu bliver den optimeret med nye blide farver, poetisk udsmykning og kunsthåndværk

See more

Portfolio, Projekter

Bæredygtigt hjemme-kontor

Han har drevet firma hjemmefra i alle årene, alene og med ansatte. 
Nu indtræder en ny fase hvor kontoret skal tilpasses det spirende fremtidsparadigme, som han går i front med, og derfor skal møblering og møbler, farver, funktioner, lys og stemning kunne holde længe og udtrykke en helhed, der spejler personlige og basale fremtids-værdier om bæredygtig vækst

See more

Portfolio, Projekter

SPARRING OM INDRETNING TIL PSYKOLOG-KLINIK

Hun skal flytte sin psykolog-klinik til nye lokaler og har brug for sparring.

Der er mange detaljer i indretningen, der skal gennemtænkes og spille sammen, noget købes, noget medbringes fra den gamle klinik – det virker uoverskueligt og hun er presset på tid.

See more

Portfolio, Projekter

SPISEHUS i have og skov – SCLEROSE-HOSPITALET I HASLEV

Spisehuset på Schlerosehospitalet i Haslev ligger i haven, – inde i skoven. Derfor er det vigtigt, at naturen ude spiller sammen med materialer, farver og møblering inde.

Man kommer ud til spisehuset gennem den gamle kantine, som nu anvendes til konference- og møderum, ligesom den naturligt er en udvidelse arealet i det nye spisehus, når mange mennesker skal samles.
De to rum er et tvillingepar, hvor farverne matcher i gardiner, tapet, tekstiler og overflader.

Natur – sanselighed – nærhed – omhu – æstetik – kunsthåndværk – bæredygtighed

See more

Portfolio, Projekter, Udsmykning

NATURGAS MIDT/NORD – UDSMYKNING

Naturgas Midt/Nord i Viborg (nu gasselskabet EVIDA) er udsmykket med “livets træ”, symbol på naturen, vækst, det levende.
Alle farver i huset følger farverne i hver have mellem kontorgangene, så ud og inde følger hinanden:
Gassens vandring fra havet til flammen.

See more

Portfolio, Projekter

STEMNING PÅ TÅRNLY

Tårnly er et bosted for mentalt syge borgere, der skal bo der altid.
De meget nedslidte omgivelser har fået nye linoleumsgulve, lofter, belysning og vægfarver, – samt udsmykninger, bænke og specialdesignede sofaer

See more

Projekter

ATEA AARHUS – ORGANIC WORKPLACE

På baggrund af workshops, interview, registreringer og Innovations Labs omfattende analyse af firmaet som helhed og dens kultur, bliver det nye hus indrettet med sigte efter:
BIGGER THINKING, HOT SPACE, FENCELESS ZOO, FIXER-RUM, TREASURE TROVE, FLEKSIBILITET, FOOD HUG.

See more

Portfolio, Projekter

PLAYFUL LEARNING – LEGENDE LÆRING

Fremtidens børn vil vokse op med et andet mindset og helt andre tilgange til at skabe samfund, systemer, kulturer, økonomier og fællesskaber.

See more

Portfolio, Projekter

HOSPICE VANGEN, Nørresundby

”Livet skal leves indtil man dør”
På HOSPICE VANGEN i Nørresundby er lindrende behandling, omsorg og hjemlighed i fokus.

See more

Projekter

BIB OG BORG i GRINDSTED

Indretningen af Grindsted Bibliotek og Borgerservice er resultatet af en kompleks proces, hvor ikke blot 2 kulturer skal fusionere, men en helt ny ”vi”-kultur skal skabes på baggrund af mange kompetencer, der til sammen servicer borgerne i Billund Kommune.
SE OGSÅ: http://mette-milling.dk/grindsted-bib-borg/

 

See more

Portfolio, Projekter

Hjemlighed på Bakkebo, Sødisbakke, Mariager

Bakkebo er et bosted for behandlingsdømte psykisk syge.
For at dæmpe beboernes udadreagerende aggressivitet og højne deres tilknytning til bostedet, beslutter lederen at lave et eksperiment: De mest toneangivende beboere skal gå rundt i alle fællesrum med mig som designer.

See more

Projekter

Novax A/S

Da ejerne Inge og Erling Abildgaard stod overfor et generationsskifte, valgte de, at virksomheden skulle ekspandere og flytte til meget større areal både med plads til udvidelse og til udfoldelse for den helt personlige virksomhedskultur blandt medarbejderne.

See more

Portfolio, Projekter

Danfoss A/S i Hårup, Silkeborg

Afdæmpede blålige farver på facader hos Danfoss A/S i Hårup i forbindelse med en nødvendig renovering.
Lagerhaller, reoler mm. bliver farvesat, herunder nye toiletter.
Gavle på de store lagerreoler bliver udsmykket med “søjler” i blomstrede tekstiler fra Kvadrat for at skabe mere liv og sanselighed.

See more

Portfolio, Projekter

ØSTJYSK BANK

Indretning af banklokale med farver, special designede gulvtæpper, afslappede siddepladser mm.

See more

Portfolio, Projekter

TETRAPAK A/S

Tetrapak har mange gæster fra udlandet.
Udvalgte arealer har brug for et æstetisk løft.

See more

Portfolio, Projekter

VIA UNIVERSITY, RANDERS OG IKAST BIBLIOTEKER

Indretningen i to af VIA´s lokale biblioteker har brug for at blive gentænkt.
Begge steder har vi processer, hvor vi i fællesskab skitserer på nye muligheder med det eksisterende inventar – og lidt skræddersyet nyt.

See more

Portfolio, Projekter

Marie Magdalenes aktivitetscenter, Syddjurs

Afdæmpede varme farver som baggrund for brugernes kreative udfoldelser: ro, nærhed, varme, æstetik

See more

Portfolio, Projekter

Farver og hjemlighed i Bostedet Tårnly, Sødisbakke

Tårnly er et bo- og aktivitetstilbud for beboere med nedsat psykisk funktionsevne.
De bor her typisk over en meget lang årrække, de fleste hele deres liv.
Det er deres hjem.
Da de er meget sårbare overfor stress, må processen gå langsomt.

See more

Projekter

Bogbus Vejle Bibliotek

Bogbussen indretning er stringent opdelt i zoner, der har hver sin farve og er adskilt med en skillevægge, der viser, hvornår man træder ind i en ny zone. Bussens indretning adskiller sig derfor fra de fleste andre bogbusser.

See more

Projekter

KOLIND BIBLIOTEK

TO CONTAINERE. Kommunens hus brændte ned til grunden. Det gjorde også byens bibliotek, der lå i de samme bygninger. Som en midlertidig løsning kunne forsikringen betale for 2 sammenbyggede containere, der nu er indrettet som et hyggeligt, lille, effektivt bibliotek.

See more

Projekter

Åby Skole

Åby Skoles forhal var nedslidt og ikke særligt inspirerende som innovativt rum for læring og udfoldelse for de ældste klassetrin: 8., 9., og 10. klasse

See more

Projekter

SCLEROSE-HOSPITALERNE I DANMARK

De to schlerose-hospitaler i Ry og Haslev optimerer indretning af værelser og gange. Der kommer ny linoleum på gulve, nye gardiner, sengetæpper, udsmykninger, ombetrækning osv.
Målet hjemlighed, hygge, æstetik og værdighed.

 

See more

Projekter

STERIL-CENTRALEN SKEJBY SYGEHUS

Steril-centralen skal bygges som fase 0 i det nye Aarhus Universitets Hospital.
Det er vigtigt at gennemtænke, hvordan produktionen skal foregå i de nye lokaler, at det er nemt at holde absolut rent.
Det er også vigtigt, at medarbejderkulturen bliver udtrykt i indretningen, sammenholdet, humoren, varmen, glæden og stoltheden.
Medarbejderne skal have medejerskab til løsningen – og besøgende udefra skal kunne se menneskeligheden og hjertevarmen.

See more

Projekter

ODDER BIBLIOTEK

Odder bibliotek møbleres nænsomt om for ganske få penge i de eksisterende omgivelser. Der investeres i enkelte nyanskaffelser, som inventar, der vil gøre det lettere at holde orden og at udstille. F.eks. får reolerne “nyt tøj på”.

See more

Projekter

LÆRINGSCENTER VEJLBY SKOLE

AMØBE – KØKKENØ – DIGITAL/FYSISK UDSTILLINGVÆG
SE OGSÅ: PROCESSEN

See more

Projekter

Vejle Kommune

Et gangareal bliver til møde og opholdssted

See more

Projekter

Hornslet Bibliotek

Det gav mange udfordringer og benspænd, da biblioteket var så heldige at kunne udvide med 300 kvm i det fredede Tinghus, som lå lige ved siden af.

See more

Projekter

Viby Bib og Borg

Da Viby er et af de større lokalområder i Aarhus med mange borgere, var det en fantastisk mulighed, da den tidligere politistation bag biblioteket blev ledig og bibliotekets areal kunne udvides og komme til at huse en lokal borgerservice.

See more

Projekter

Biblioteket i Tørring

Da bibliotek og borgerservice skulle flytte sammen og til en ny placering i Gudenåcenteret, kom indretningsprocessen til at fungere som teambuilding for de 2 forskellige medarbejderkulturer.
Her ses eksempler på specialinventar i indretningen.

See more

Projekter

Mårslet Skoles læringscenter

Indretningen i Mårslet Skoles læringscenter har taget afsæt i pædagogiske, funktionelle og æstetiske mål. Her ses udpluk fra resultatet – se mere om projektet i Processer.

See more

Projekter

Børn & Unge Randers Bibliotek

Her ses resultatet af en meget lang proces: designet før designet.
SE MERE: PROCESSEN

See more