Portfolio, Projekter

VIA UNIVERSITY, RANDERS OG IKAST BIBLIOTEKER

Indretningen i to af VIA´s lokale biblioteker har brug for at blive gentænkt.
Begge steder har vi processer, hvor vi i fællesskab skitserer på nye muligheder med det eksisterende inventar – og lidt skræddersyet nyt.


Processen i Randers starter med en personaledag, hvor der også er ledere med fra VIA i Horsens. Jeg holder foredrag “Indretning er en måde at tænke på” efterfulgt af en workshop i grupper om handlinger og stemning, så alle er med til at have indflydelse og komme med drømme og ideer.

Herefter følger en række skitseringsmøder i en mindre gruppe, samt rentegning, indtil planen er på plads.
Projektet er kompliceret, fordi der også skal ske nogle bygningsmæssige ændringer omkring kontoret, så der kan blive plads til en niche med placering af ud- og indlån, printer og anden teknik, som de studerende selv skal kunne betjene.

Det rum på VIA i Ikast, som skal tages i brug som bibliotek, er meget lille, derfor har vi kun én dag med fælles skitsering og planen er på plads som skitse. Skitsen er nok til at lederne selv kan realisere løsningen.