Projekter

Vejle Kommune

Et gangareal bliver til møde og opholdssted

Den lodrette trafik (trappen) og den vandrette trafik (et antal gange) løber sammen i et større rum på hver etage hos Vejle Kommune.

På den øverste etage hos ledelsen har man besluttet at rummet skal indbyde til uformelle møder og udveksling, når man alligevel passerer hinanden fra det ene kontor til det andet, samt til udstilling af udviklingsprojekter og lign.

Området fungerer også som venteareal.