Portfolio, Projekter

PLAYFUL LEARNING – LEGENDE LÆRING

Fremtidens børn vil vokse op med et andet mindset og helt andre tilgange til at skabe samfund, systemer, kulturer, økonomier og fællesskaber.

VIA 14

Lærer- og pædagoguddannelserne i VIA i Ceres-byen Aarhus C har fået et PLAYLAB
Det er et eksperimentarium, hvor legende metoder bevidst undersøges, udfoldes og afprøves – fysisk og digitalt.

En ambassadørgruppe bestående af lærere fra forskellige fagområder, en projektleder og mig som designer har i fællesskab indrettet et par rum med zoner, hvor krop, sind, fantasi, fingre og følelser kan lege sig frem til at lære noget.

Da pladsen er lille er alt inventar i højder, bredder og dybder, samt volumener mellem møblerne i hver zone omhyggelig gennemtænkt. Man kan ligge, slænge sig, sidde, stå, gå, danse osv. Overflader i træ og linoleum, samt varme farver bibringer stemning af nærhed og appellerer til sanserne, som en kontrast til store digitale visninger, der til gengæld kan gengive eventyrlige verdener, som børn og voksne kan opleve sig at være indeni.

VIA 5

Her er mulighed for det kraftfulde og kropsligt legende, ligesom ’tinkering’ med dimser og småting og byggemuligheder kan udfoldes på flader i forskellig højde.
Udstilling af modeller og udklædning til rollespil kan også udfoldes.

Ph.d.-studerende kan afprøve ideer og teorier – og børn kan være med-skabere til nye måder at lære og skabe på.
LEGO-fonden har finansieret projektet, der indebærer at 6 produktionsskoler i Danmark nu hver har indrettet et ’playlab’ – med vidt forskelligt udtryk og indhold.
Det skal blive meget spændende de næste par år at se, hvilken udvikling, vi har været med til at igangsætte for fremtidens lærere, pædagoger og kommende generationer.

VIA 11

VIA 6

VIA 8

VIA 20

VIA 17

VIA 16

VIA 4

VIA 1

VIA 7

VIA 21

VIA 18

VIA 19

VIA 2

VIA 23