Projekter

LÆRINGSCENTER VEJLBY SKOLE

AMØBE – KØKKENØ – DIGITAL/FYSISK UDSTILLINGVÆG
SE OGSÅ: PROCESSEN

Vejlby 12Skolens bibliotek er nedslidt og utidssvarende. Der trænger til renovering, oprydning og nytænkning. Efter en proces med skolens pædagogiske leder og bibliotekarer, er ”AMØBEN”, ”KØKKEN-ØEN” og ”DEN DIGITALE/FYSISKE UDSTILLINGSVÆG” etableret sammen med brug af eksisterende reoler på en ny måde i nymalede lokaler.
Vejlby 14

AMØBEN er et stort organisk kæmpe-møbel, som man kan kravle på, gemme sig inde i, arbejde ved, udstille både ting og bøger. AMØBEN fylder næsten hele det rum, det står i, omgivet af reoler langs væggene og et mindre læse-højt-hjørne bag AMØBEN.
Vejlby 29

Vejlby 32
Vejlby 24
Vejlby 8
Vejlby 20
Vejlby 25
KØKKEN-ØEN er bibliotekarernes kontor, der er flyttet ud midt på gulvet. Børnene skal være med til at registrere og organisere film, musik, bøger og blade, så de forstår “produktionen” bag det at drive et bibliotek.
Vejlby 41
Vejlby 3

Vejlby 1

Den DIGITALE/FYSISKE UDSTILLINGSVÆG er suppleret med et langbord og bænke, så der hurtigt kan udstilles, undervises, underholdes, læres, vises og andre aktiviteter lavet af personalet, af lærere og af børnene fra alle klassetrin.
Vejlby 39
Udstilling af processen
Vejlby 38

Vejlby 40
Vejlby 35
Vejlby 2
Vejlby 5
Vejlby 45
Vejlby 30
Vejlby 44
Vejlby 9