Portfolio, Projekter

VENTERUM

Hvad vil det sige at vente?
Hvordan har vi det med venteTID i venteRUM?
I lægeklinikker, lufthavne, på borgerservice, i køen hos bageren?

Lægeklinikken i Spentrup tager sig af alle byens borgere, fra fødsel til død.
Børn, gamle, kvinder og mænd, unge, erhvervsfolk, skolelærere, præsten osv.

Venterummet i Spentrup lægeklinik er zone-opdelt.
Atmosfæren er poetisk med afdæmpede blide farver, tekstiler, udsmykninger med natur og materialernes sammensætning.