Portfolio _ Indretning

Farver

Farver i rum

Der er ingen tvivl om, at farverne i et rum kan have en ligefrem kraftfuld virkning på os og er afgørende for, om vi oplever et rum som varmt, køligt, tungt eller let.

Hvad er facts og hvad er myter om farver?
Hvad skal vi tage højde for, når vi farvesætter rum og indretning?

See more

Farver, Indretning

Rum, følelser og farver

Stemning i rum handler om følelser
Om væren
Sansefornemmelser
Om mennesker

Stemning handler om at sammensætte et rums farver, lys, stoflighed, artefakter og mellemrum for at fremkalde følelser af tryghed, nærvær, ydmyghed, ro, livlighed, glæde, fred, forbundethed og meningsfuldhed hos de mennesker, der skal bruge og leve i rummet.
Det kan man kun gøre fra følelser

See more

Farver, Indretning

Blå

Jomfru Maria er klædt i blåt, symbolet for renhed.
Klart blåt lys healer.
En farvet overflade har den egenskab, at den kan absorbere det fulde farvespektrum af lys, med undtagelse af den farve, vi ser, for eksempel blå.
Det betyder, at den farve, vi ser på en overflade, ændrer karakter (ændrer endda farve) afhængig af lyset.

See more

Indretning, Rum-krop-ånd

KROP OG RUM

Kroppen er et rum.
Volumen stammer fra latin ’skriftrulle, bog, bind’ fra volvere ’dreje, rulle’.
Det er et samlet udtryk for, hvor meget noget kan rumme, eller hvor meget noget fylder i længden, bredden og højden.
Det er noget af en vis størrelse, tykkelse eller tyngde, et vist omfang, som en frisure – eller en krop.

See more

Indretning, Rum-krop-ånd

HJEM

Hvad er hjem?
Hvad er hjemlighed?
Hvornår føler vi os hjemme?

See more

Rum-krop-ånd

Rum med ånd

Steder skal have ånd og sjæl for, at vi knytter os til dem. Vi er jo selv et rum i rummet og forholder os til, hvordan vi kan udfolde livet der.
Kropsligt, mentalt og følelsesmæssigt.

Rum er knyttet til livet i dagligdagen.
Vi bliver fortrolige med nogle rum, ikke med andre.
Sansningen er vores grundlæggende tilgang til verden. Til de rum hvor vi bor og arbejder.

See more

Lys

Lys

Uden lys og skygge kunne vi ikke opfatte form.
Var der enten totalt mørke eller totalt lys, kunne vi slet ikke orientere os i verden

For at skabe stemning og sanselighed i en indretning gælder det om at veksle mellem lys og mørke, at skabe skyggefulde overgange og sætte spot på det, der virkelig skal ses

See more

Indretning, Lys

MØRKE-KVALITET

Mørke bruges som symbol for ’det onde’. Modsat lyset, der symboliserer det gode.
Vi vil have arbejdspladser ved vinduet. Der hvor lyset er. Selvom vi må dække for lyset for at kunne se noget på skærmen. Rulle for.
Eller tone vinduerne med filter, så farverne udenfor bliver rød-, grøn, eller bruntonede og ser helt anderledes ud, når vi går ud i virkeligheden.
Vi anser mørke som fravær af lys: noget vi vil undgå. Så vi bader byer og arbejdspladser i lys, vi skal være effektive.

See more

Indretning, Privatbolig

Privatbolig

Dit hjem skal udfylde dine drømme, så du hver dag glæder dig over det sted, hvor du bor.
Indretningen i dit hjem er et meget personligt anliggende. Der, hvor du er tryg, kan slappe af, lade op, invitere venner, hygge med familie eller hygge alene.
Om du bor det samme sted i mange år eller for en kort periode, er din bolig udtryk for hvem du er, og hvordan du lever.
Dit hjem.

See more

Indretning, Rum-krop-ånd

SANSER OG RUM

Instinktivt fornemmer vi vejret, temperaturer, farvers intensitet, lys/skygge-forhold, stemningen blandt en gruppe mennesker og den samlede atmosfære i de rum, vi træder ind i.

Før vi når at tænke noget som helst, er alle sanser i spil som overordnet orienteringssystem: vores følelsesmæssige indtryk af omgivelserne, både socialt, i naturen og i rum.

Basalt handler det om at vide, om vi skal kæmpe, flygte, ligge stille eller kan slappe af. For at tage vare på os selv, må vi vide, hvordan vi skal forholde os, eksempelvis tage regnfrakke på, hvis det styrker ned.

See more

Bæredygtighed, Indretning

HJERTELIG BÆREKRAFT

Det handler om mennesker. Os.
De næste generationer.
Om klima, verdensmål, økologi, økonomi, Kloden, planter, vand, dyr, ressourcer, recycling, systemer, børn og trivsel.
Først og fremmest handler det om balance, helhed og meningsfulde liv.

See more

Bæredygtighed, Indretning

‘MA’ = EN NØDVENDIG MULIGHED

Hvor der er uro, uorden, støj, rod, for mange aktiviteter eller ting, vil selv værdifulde ting og gøremål miste deres værdi.
Drukne i mængden.
Medføre stress.

See more

Bæredygtighed, Indretning

FANTASI

Fantasi er evnen til at forestille sig noget som enten kunne findes eller slet ikke findes – en evne vi alle er født med. Fantasi er en væsentlig del af al kreativ skaben indenfor både kunst og videnskab.

Fantasi er det at kunne se, mærke, føle, sanse noget der ikke findes – og evnen til at opstille hypoteser om, hvad der kunne ske, hvis man foretog sig noget anderledes end man har gjort før/gør nu.

See more

Indretning, Møblering

Møblering

Møblering og møblers design er to forskellige ting.
Det er lettere at overskue en indretning, hvis vi først designer helheden: tegner en møbleringsplan i en målfast skala, så indretningen er realistisk (1:100/1:50).
Derefter vælge møblernes design, materialer, farver og stil.

See more

Møblering

Inventar

Inventar kan beskrives som en samling af ejendele, der findes i et rum – som møbler, elektronik og genstande.
Vi bruger også ord som bohave, effekter, habengut, løsøre, møblement og udstyr.
Ofte skelnes mellem indbygget fast inventar, f.eks. til køkken, bad, garderobe, butiksinventar og lign. – og løst inventar, som er de flytbare møbler.

See more

Indretning, Rum-krop-ånd

Hvad er rum?

Et rum er et lokale, et aflukke, en stue, et værelse, et gemak, en kabine.
Ordet bruges om verdens-rummet, om kosmos, universet – det ydre rum, som vi kan rejse ud i.
Ordet dækker beskrivelser om, at vi vil have bevægelsesfrihed og råderum, spillerum, hjerterum, mentale rum og mellemrum.
For ikke at snakke om pusterum.

See more

Indretning, Møblering

KONTRAST OG PRINCIPPER

Der skal være kontrast i en indretning, for at den bliver vedkommende og levende.
Kontrast kan handle om at komponere med forskellige stiludtryk eller adskille møbel-grupper med forskellige farver, mønstre og overflader.
Eller veksle mellem belyste områder og mere skyggefulde.
Vi skal kunne se forskel

See more