Bæredygtighed, Indretning

FANTASI

Fantasi er evnen til at forestille sig noget som enten kunne findes eller slet ikke findes – en evne vi alle er født med. Fantasi er en væsentlig del af al kreativ skaben indenfor både kunst og videnskab.

Fantasi er det at kunne se, mærke, føle, sanse noget der ikke findes – og evnen til at opstille hypoteser om, hvad der kunne ske, hvis man foretog sig noget anderledes end man har gjort før/gør nu.

George in forest

Fantasi er nødvendig, når vi skal nytænke strukturer og organisationer ind i en bæredygtig fremtid på arbejdspladser og uddannelsessteder med indretninger, der udvikler medmenneskelige kulturer, livsglæde og trivsel.
Og når vi har hjemve, der hvor vi bor og ikke ved, hvad vi skal gribe og gøre i for at få omgivelserne til at føles hjemlige og trygge.

Vi bruger fantasien, når vi er frit fabulerende i designet af et rums indretning, et kunstværk, en organisation eller film, så resultatet tænder bestemte følelser eller understøtter (nye) måder at agere på. Ofte kan det føre til et potpourri af nyt sammensat med kendte objekter, rytmer og former.

Fantasi hænger også sammen med intuition, kreativitet, nytænkning og evnen til at forbinde noget med noget andet. Fantasi har rod i den skabende kraft og i leg. For at kunne bruge fantasi skal vi være åbne, flyde med muligheder.

Indretningen af et eller flere rum kan eksempelvis starte med konkrete skitseringer på en målfast plan af fantasier om ”hvad nu hvis”, hvor vi med en legende tilgang tegner forskellige scenarier for, hvordan vi vil udfolde os, opføre os og bevæge os – i praksis.

Vi kan lege i dialog med tegning på papiret og hinanden – eller lave kropslige eksperimenter, bygge skalamodeller, sammensætte billeder, farver, materialer og objekter til kollager eller installationer, som metaforer for hvordan det ukendte måske kunne begynde at tage form og give mening.

Bienale venedig
Det er vigtigt at holde fast i, at vi bruger fantasteri som redskab for undersøge muligheder, et skridt hen imod løsninger vi kan vælge, men ikke behøver at vælge. Der er altid andre valgmuligheder. Andre måder at lege på. Griber vi for hurtigt til at forelske os i en ide, hindrer vi kreativiteten i at udfolde og udvikle sig.

Derfor er det en god ide at arbejde med (fantasere om) flere sideløbende scenarier eller i det mindste konstant holde sig for øje, at det vi arbejder med kun er en ide, – ikke virkelighed – og at vi sagtens kan fantasere os frem til andre måder, f.eks. at leve, organisere noget eller arbejde på.
Vi bruger fantasien til at eksperimentere med og ”leve os” ind i situationer, handlinger og stemninger. Afprøve hvad og hvordan vi oplever ”hvis nu” det ser ud på den ene eller anden måde. Dermed får vi synliggjort kvaliteter og svagheder i oplevelsen, inden vi for alvor konkretiserer og manifesterer.

Meningsfuld rumdesign og indretning kan ikke opnås blot ved logisk tænkning om mål, møbler, mode og ting.
Vi må prøve os frem og lære undervejs. Det er gennem legen, empiri, at vi får nye erkendelser og indsigter, som grundlag for de følgende skridt i det kreative forløb – og dermed finder ud af hvilke fantasier, der kan holde på den lange bane.

LÆS OGSÅ: Om kreativitet

Le