Projekter

Biblioteket i Tørring

Da bibliotek og borgerservice skulle flytte sammen og til en ny placering i Gudenåcenteret, kom indretningsprocessen til at fungere som teambuilding for de 2 forskellige medarbejderkulturer.
Her ses eksempler på specialinventar i indretningen.

Forløbet bestod af en række workshop-dage, hvor medarbejderne dels hørte et foredrag om, hvordan man kan tænke i indretning generelt, dels arbejdede de i skiftende grupper med, hvad biblioteket skulle indeholde for at tilgodese ny forbedret service for borgerne, hvilke kompetencer, der skulle i spil – og hvordan det kommende fælles samarbejde kunne kvalificeres.
Herunder var det vigtigt at få specificeret, hvilke aktiviteter byens borgere fra børn til voksne skulle kunne opleve og udfolde sig med.
En mindre designgruppe med et udvalg bibliotekarer, leder og designeren udarbejdede herefter gennem en række møder den planløsning, der blev målet for placering af nyt og genbrug af eksisterende inventar.
Designprocessen indebar også design af nyt specialinventar, der bleve tilpasset de rumlige muligheder i huset, møder med snedker og beslutninger om farver og overflader.