Processer

DCUM

DCUM er Dansk Center for Undervisningsmiljø. Personalet har anvendt en af deres teambuildings-dage til en workshop om indretning.

Dagen startede med et foredrag om indretning, – resten af dagen bestod af en workshop, hvor personalet i grupper blev guided gennem faser i et miniprojektforløb, der handlede om at få idéer til om-indretning af deres fællesrum med mødefaciliteter, bibliotek mm.
Deltagerne arbejdede først i flere intervaller med en række bundne benspænd i form af mønstre, billeder, skøre ord og strukturer, der skulle sætte gang i fantasien og styre, at ingen tænkte indretning “som vi plejer”, eller som de måske kunne tænke sig at gøre derhjemme.
Hver gruppe udarbejdede herefter en skalamodel.