Processer

Fredericia Bibliotek

Fredericia Bibliotek er i 4 etager.
De  nederste 3 er publikums-arealer, – den øverste etage er kontorer, kantine og mødelokaler for personalet

Tidligere var bibliotekets varer/medier opdelt traditionelt med skønlitteratur på én etage, faglitteratur på en anden og børnebibliotek på en tredje.

Som led i en omorganisering ville Fredericia Bibliotek afprøve, hvordan det ville virke i praksis, hvis medierne blev spredt anderledes: f.eks. en ”familie-zone” med varer for både mor, far og børn på forskellige alderstrin samme sted. Udfordringen handlede om, hvordan personalet i praksis kunne styre spredningen af varer på de forskellige etager. Ligesom det var spændende, hvordan byens borgere ville opleve den nye fordeling.
Især skulle underetagen, der er i niveau med teaterets foyer, i endnu højere grad have fokus på hotspots, der skulle ”sælge” og indbyde til de oplevelser, borgerne kunne møde på de øvre etager.

Eksperimentet skulle udføres med størst muligt brug af det eksisterende inventar og helst koste så lidt som muligt.

Medarbejderne skulle sammensættes i nye samarbejdsgrupper på hver etage på tværs af de faglige specialer. Derfor skulle de i hver ”etage-gruppe” allerede før om-indretningen, samarbejde om hvordan indretningen kunne se ud på hver etage.

Der blev afholdt et par workshopdage for hver gruppe, hvor de i fælleskab skulle idéudvikle, afgrænse og beslutte nye mulige indretninger på baggrund af nogle fysiske/visuelle benspænd. Herefter udarbejdedes møbleringsplaner for den konkrete indretning på hver etage. De blev anvendt som hjælp til om-flytningen af inventar og varer.