Processer

GRATANGEN KOMBINATIONSBIBLIOTEK, NORGE

Folkebiblioteket i Gratangen skal integreres med skolens bibliotek. Målet er at kombinationsbiblioteket skal lægge hus til sociale og kulturelle aktiviteter i mere bred forstand for byens borgere.
Det sætter krav til, hvordan de eksisterende lokaler kan indrettes for at understøtte mange forskellige måder at udfolde sig på.
Biblioteket skal placeres på byens skole og er derfor også “børnenes bibliotek”: et lærested og værested og udfoldelsessted for skolens elever.

Se også:  BARDU
Se også: Troms Fylkes BLOG
Se også Artikel: NEW ROLES – NEW SPACES

Norge 26Anita: “Gratangen folkebibliotek og brukergruppen var veldig spent i forkant av workshoppen som skulle resultere i en møbleringsplan med utgangspunkt i funksjon og innhold.
Dette hadde biblioteksjefen jobbet med i flere måneder, og utfordringen var å se for seg hvordan innredning og lokaler skulle skape fleksibilitet nok til å romme kultur og bibliotek aktiviteter i felles lokaler. Mange notater og skjemaer var laget i forkant og anbudsrunde med leverandører på innredning føltes fjernt.

Derfor føltes det som å vinne i Lotto når Marit i bibliotekromprosjektet Troms ringte og tilbydde workshop med arkitekt Mette Milling fra Danmark. Workshoppen var som en drøm hvor alle deltok i idémyldringen; ungdom, lærere, ordfører og innbyggere i samarbeid med bibliotekansatte og arkitekt. 
Resultatet var drømmen som gikk i oppfyllelse: alt ble tegnet ned på papir og planløsningen ble spennende og innbydende. Møbleringsplan ble kort tid etter tilsendt og var klar til å legges ved beskrivelsen til anbudet.
Nå er vi i gang med å plukke ut møblene og innredningen etter anbudsrunden! Det har vært en fantastisk lærerik prosess hvor man føler at innbyggerne i Gratangen vil få et flott bibliotek når det er ferdig innflyttet. Takk for hjelpen Mette!!!”

 

Marit A. Somby, prosjektleder, Bibliotekrom i Troms: “Jeg opplevde workshopen i Gratangen som en bekreftelse på at de tankene og idéene vi hadde på forhånd om bred involvering i slike prosesser, er viktig og riktig. Vi er på rett spor og jeg er overbevist om at vi gjennom å jobbe på denne måten vil få bibliotekrom som fungerer godt for brukergruppene, som gir merverdi og er tilpasset de aktivitetene som skal være der”.

 

Processen starter med et inspirationsforedrag og derefter workshop en hel dag med elevrepræsentant, et par lærere, bibliotekschefen, bibliotekshjælpere, repræsentanter fra Fylkesbiblioteket i Troms og kommunens borgmester som deltagere.
Gra 23

I processen arbejdes med at få udbredt antallet af idéer til aktiviteter for børn, familier, borgere i alle aldre og kommunens behov for møder – også de “skæve” og “vilde” idéer til aktiviteter.
Derefter bliver alle idéerne organiseret i zoner: LÆRING – PERFORMANCE – MØDE/MØDES – INSPIRATION – SERVICE.
Gra 21

Arbejdet foregår i grupper for at sikre, at så mange forskellige ideer som muligt kommer frem.
Gra 22

Dagen efter sidder en mindre gruppe og skitserer på mulige møbleringsløsninger, hvor resultatet af workshoppen bruges som værktøj til at sikre, at vi ikke glemmer noget, – og at alle deltagere ved præcist, hvad vi VÆLGER FRA sammenlignet med, hvad vi VÆLGER TIL.
Skitsering af møbleringsplanen indebærer dermed også en prioritering.
Gratangen 3aa   Gratangen 2a

Gratangen 3a   Gratangen 1a
Samtidig med skitseringen af en mulig møbleringsplan, tegnes der også rumlige muligheder, så alle ved, hvordan en inventarløsning evt kunne se ud.Gratangen 4a

Møbleringsplanen tegnes rent og der udarbejdes en beskrivelse af mål og overflader på specialinventar, samt af andre møbler der skal undersøges priser og levering på.
Gratangen plan 1
Gratangen plan 2
Møbleringsplanerne konkretiserer, hvordan vi vil bevæge os og overhovedet agere i praksis. Mens vi tegner på planen, snakker vi om scenarier for, hvordan noget kan foregå.
Om det med fordel kan foregå anderledes end måden “vi plejer” at gøre noget på?
Om andre måder at placere møblerne på – eller nye møbler, der ser anderledes ud – kunne åbne for, at vi i tillæg også kunne foretage andre ting, som vi ikke kunne før.
Skitsering af en møbleringsplan er en proces, der konfronterer os med, hvordan drømmene kunne se ud i det virkelige liv.
Gra 24