Processer

Næstved Bibliotek

Omkring fem år efter indvielsen af et helt nyt bibliotek (2004-5), havde medarbejderne fået erfaring med, hvordan borgerne brugte og navnlig ikke brugte de smukke omgivelser.
Der skulle en justering til.

Processen bestod af 3 hele dage, hvor designeren og en medarbejdergruppe gik rundt i biblioteket og kiggede på udvalgte områder, der skulle have et mere feminint udtryk og i højere grad signalere “hot spots”, der skulle adskille sig fra hinanden visuelt.
Designeren illustrerede og anskueliggjorde i de faktiske rum og fortalte om møbleringsprincipper og visuelle effekter, mens medarbejderne bød ind med deres specialer, kompetencer og erfaringer med brugerne. En var udvalgt som sekretær, så alt blev noteret og fastholdt. Som afslutning på hver dag blev områder skitseret ind på bibliotekets møbleringsplan i 1:50 og tilpasset den eksisterende møblering. I fællesskab blev der samtidig skitseret på muligt supplerende nyt og unikt inventar.
Skitserne blev herefter rentegnet, så et inventar-snedkeri kunne afgive pris. Det nye inventar skal anskaffes hen ad vejen.
En del af løsningerne bestod af omflytning med det eksisterende inventar, supplering med andre farver, puder, gulvtæpper og lign.