Processer

SUNDHEDSHUSE REGION NORD

For at gøre det attraktivt for nye unge praktiserende læger at få sig en praksis i Regions Nords yderdistrikter, beslutter regionen at bygge 4 nye huse: to sundhedshuse med læger, speciallæger og den enkelte kommunes sundhedstilbud – og to lægehuse udelukkende med læger.

De 4 huse er i Hurup, Jammerbugten, Brønderslev og Sæby.
Som kick-start på processen afholdes en workshop-dag for nuværende praktiserende og speciallæger i Brønderslev. Et par helt unge læger under uddannelse deltager også.
Brønderslev 1

Workshoppen skal sikre, at et nyt hus vil understøtte lægernes drømme om funktioner og fællesskab – og være anledning til diskussion om og ideer til, hvordan det daglige praktiske arbejde i husene eventuelt kan organiseres på nye effektive og medmenneskelige måder, og hvordan patienter og pårørende kan mødes og behandles på fremtidssikrede måder, der imødekommer nye generationers krav om service.

Målet med workshop-dagen er også, at lægerne lærer hinanden bedre at kende og får afstemt deres forventninger til især: ankomst-velkomst-vente-zoner, til brug, evt. deling og placering af sekretariat og andre personaler, samt til personale-rum som understøttelse af fællesskab, pauser, uddannelse mm.

I en efterfølgende workshops løser sundhedspersonalet i Brønderslev Kommune de samme opgaver som lægerne.
På læger og kommunens sundhedspersonale kigger mere konkret på sammenhængen mellem arbejdsorganisering, samarbejde og mulige funktionsdiagrammer.

Den lokale tilknytning – det, der særligt er kendetegnende for Brønderslev, byen, borgerne, kulturen o.lign. – indgår også.
læge 14

Resultaterne fra dagen bliver grundlag for de programmer, som arkitekter kan skitsere de nye huse efter – inkl. mere fysiske krav som antal kvadratmeter, materialer, miljøhensyn og lignende.
Herunder vises i spredt rækkefølge slides og resultater fra workshop-dagen.

Senere arrangeres de samme workshops for de 3 andre kommuner, tilpasset andre kran og ønsker.

Læge 1

 

læge 11

Personalerums-opgaven handler om lægernes indbyrdes sparring, deres pauser og om det faglige og personlige fælleskab huset kan give mulighed for.

Brønderslev 7

læge 2

Brønderslev 12

læge 7

Ankomst-Velkomst-Vente-opgaven handler om, hvordan lægerne i fællesskab ønsker at borgerne skal møde huset og hvordan de skal tilbringe ventetid. For at forenkle opgaven arbejdes der med 2 borgertyper og dermed ikke alle patienter.

Brønderslev 3

læge 10

Sekretariat-opgaven handler om, hvordan lægerne i fællesskab ønsker en sekretariat-funktion udadtil mod borgerne og indadtil i samarbejdet med lægerne. Det kan give anledning til overvejelser og diskussioner, om huset skal have ét fælles sekretariat, om borgerne overhovedet skal møde et levende menneske, om digitalisering, om effektivisering og om omsorg og atmosfære.

Brønderslev 5

læge 6

læge 9

Brønderslev 9

Workshoppens 4 og afsluttende opgave handler om en symbiose af de 3 foregående opgaver udmøntet i et par statements som idéer til husets overordnede MÅL. Herunder eksempler……..
læge 13

Brønderslev 15    Brønderslev 16

Brønderslev 14    Brønderslev 13