Processer

VÆRDIER, VISION og FREMTID

I Nordreisa – Halti bliver bygget et nyt kulturhus med bibliotek, biograf, museum, erhvervsdrivende og mere, så det er vigtigt for alle interessenter at finde frem til en fælles VISION på baggrund af overvejelser om samarbejdet og konkrete handlinger i hverdagen, som indretningen af huset skal kunne understøtte.

Halti 26

INDHOLD:
Foredrag om: Indretning, Klodens fremtid og lokale behov for at tilgodese en bæredygtig fremtid i Halti.

Halti 32

OPGAVE 1: Hvilke 3 ting, synes du det er vigtigt at huske, når Kulturhuset skal indrettes og fungere?

GRUPPE 1

Wifi, interaktive medier, æstetik og dynamik, tilgang til den nyeste teknologi, hele verden kommer her, tilgængelighed, kombinere skræddersyede oplevelser, information tilgængeligt straks man ankommer, ”Instant grafication”.

GRUPPE 2

Holdninger, refleksion, forståelse, intuition, læring og aflæring (pegefinger), være global og tænke nyt, forandringer, ændre, usikkerhed.

GRUPPE 3

Digital, det er på brugernes præmisser, være hurtigt/ikke statisk, ny teknologi, være altvidende, lykke, venskaber, læring, flere elektronikse løsninger, mere fritid, øgede åbningstider.

GRUPPE 4

At lære/lære nyt/genlære, læse, skrive og regne er ikke så nødvendigt, de gamle bliver gamle senere, den digitale verden bliver mere digital, verden ændrer sig, tid og rum flyder sammen, Nærvær/tilgængelighed, usikkerhed, lære at forholde sig til rigtig meget information, Ikke lægge ensidigt vægt på læse/skrive-færdigheder, nødvendig med solidaritet, samarbejde for at møde nye udfordringer.

Halti 1-1

OPGAVE 2: Hvilke nye handlinger/aktiviteter vil der være brug for i fællesområderne for at stedet vil blive attraktivt for fremtidens borgere?

GRUPPE 1

Kulturoplevelser, ”rejser” i kultur/natur/historie, købe produkter/oplevelser, syntese blandt fagfolk, sætte pakke-løsninger sammen, fuldendte oplevelser, kompetencer i formidling, kulturfag, musik, bibliotek, historie, business, markedsføring, rum, lokaler, arbejdskraft, deles om dyre resourcekrævende ting, even til at fortælle en historie, mødepladser.

GRUPPE 2

Kaffesaloner, internet, varme – fyret op i pejsen, lokalkundskab, åbent rum med holdninger og værdier, imødekommende, oplevelsen skal være god, møde mennesker, sociale kompetencer, viden, kulturviden, sprog, udstillinger, flere måder stedet kan bruges på, fleksibilitet, koncerter, tango, lærings-arena, alle generationer, spejle lokalsamfundet, de 3 stammers møde, fællesskab, venskab.

GRUPPE 3

Sofagrupper, Internet, søge info på touch-skærm, læse aviser, drikke kaffe, betjent i hele åbningstiden, kunne købe kort og bøger, købe biografbilletter, låne bøger på automat, wifi, spille spil, samlingspunkt, besøge museet, slappe af.

GRUPPE 4

Kunst, kulturer, wifi, kaffe, wc, mødeplads, gode siddepladser, 3 stammers møde, generationer, dagens aviser, tidsskrifter, atmosfære, person med kundskab, station for bogudlån, erindringer, pc, info om huset, turistinfo, venlighed.

Halti 6

Hakti 17

Halti 14

OPGAVE 3: Hvilke nye aktiviteter kan vi samarbejde om for at facilitere bæredygtige fællesskaber i byen? Hvad er der brug for af kompetencer og ressourcer for at gøre det?

GRUPPE 1

Arbejde på tværs, stille lokaler og teknologi til rådighed, tilrettelægge projekter indad i huset som retter sig udad mod befolkningen, tilbyde kundskab og formidling, inspirere til handling blandt brugerne, lange åbningstider.

GRUPPE 2

Markedsføring, arrangementer, præsentation, tværfaglig formidling, innovation indenfor kultur, bibliotek og erhverv, digital formidling, informationsarbejde, fælles åbningstider, huset er ”åbent”, kompetencer, idéer, initiativer, holdninger, udstyr, ressourcer, personlige kompetencer, udendørs anlæg, møderum, arrangementskompetencer, kompetencer om sang og spil, beliggenhed ved E6, rekruttering.

GRUPPE 3

Film som formidler og døråbner for lokalhistorien, kundemodtagelse, kompetencer om historier, lokalkundskab, natur, film, økonomi, fællesprojekter – søge finansiering, tid og vilje til samarbejde, markedsføring.

GRUPPE 4

Kundskaber, læring, turistinformation, arrangementer, involvere borgere, ansvar, koncerter, forestillinger, sprogkurser, klim- og miljøbevidsthed, formidling af historie, natur og kultur, tilegne noget nyt, ressourcer, fællesarrangementer, mobiliser til evner og vilje.

Halti 15

OPGAVE 4: Hvilke nye aktiviteter/handlinger kan I samarbejde om for at udvikle en proaktiv projektbaseret tankegang hos byens borgere, så de bliver klar til at blive verdensborgere?

GRUPPE 1

Fleksibilitet, hvad er arbejdstid i forhold til åbningstid/brugere, koordinering, integration mellem institutionerne.

GRUPPE 2

Skabe stolthed, identitetsbygger, info om udstillinger og oplevelser som kan være tankevækkende, debatter i fremtiden, blive en læringsarena for besøgende, inkluderende/udviklende/dynamisk, interesseturisme, oplevelser for børnehaver/skoler, teater, foredrag, koncerter, biograf, forskningsdage, innovasion, grønt center, mødested for foreninger.

GRUPPE 3

Rum for individuelle ønsker, kurser/oplæring, skabe mødested a la strikke-cafe, mødested for de unge, ”Newton-rum”.

GRUPPE 4

Praktiske øvelser, internationalt værksted, flerkulturelt, skabe noget/bygge noget/bruge noget, arbejde hurtigt, forskning, tilrettelægge debat/møder, grøn-virksomhed, huset bliver et fremtidsværksted, indgang til natur og kultur, lokalitet er vores essens, indgangen til verden udenfor, skoleklasser.

Halti 9

OPGAVE 5: Hvilke nye måder at være medarbejder på kræver det?

GRUPPE 1

Digitale kompetencer indenfor formidling, forskellige aldre på medarbejdere, hvad er kompetence?

GRUPPE 2

Se udover os selv, bryde grænser, samarbejde, fleksibilitet, evne til at se muligheder, lære og aflære. åbenhed, entusiasme, flage for hinanden, lege, det gode sociale liv i huset, komme hinanden ved, skabe tryghed i miljøet, vise opmærksomhed til kunderne.

GRUPPE 3

Gode samarbejdsevner og vilje, kundskab om hinanden og forståelse, kontinuerlig opdatering, erindringsvilje, leve med kaos/uro.

GRUPPE 4

Omgængelighed, nysgerrighed, samarbejdsvilje, fro for mistænksomhed, tillid, engagement, positivitet, anerkende andres idéer, lære og aflære, åben for nyt, være i øjenhøjde, ønske at ændre sig selv, accept i konflikthåndtering.

Halti 2

OPGAVE 6: Hvad mangler byen i dag for at borgerne bliver verdensborgere? Hvilke tiltag kan I samarbejde om for at imødekomme det, som mangler?

GRUPPE 1

Urbane tjenester, et sted med café-latte, strøm til mobiler og tablets, tilgængelighed med digitale løsninger, trække verden ind til Storslet, øget mangfoldighed mens man dyrker det lokale, lokale versioner af globale trends, lokal etnisk samhørighed, skabe stolthed for egen kultur.

GRUPPE 2

Skabe et forskningscenter, teater og kulturoplevelser, kreativitet, flere arbejdspladser, digitalt udstyr, arena for vandreudstillinger, miljø-klynger, elev-bedrifter, kompetence-center, lav-tærskels-tilbud, udvide point for ungdommen, identitetsskabende miljø, foreninger.

GRUPPE 3

Noget der fænger hos ungdommen, støtte uddannelsesmulighederne, attraktivt sted at bo for unge, være mere med i tiden, sælge os udadtil, skabe omdømme, samle os, samarbejde om rejseliv, vinteraktiviteter, skole, sundhed, ældreomsorg.

GRUPPE 4

Tilbud til De frie 1 og Frie 2 – unge og seniorer, universitetuddannelse, kunst, koncerter, kaffebar, biltemaer/jula/clas Olsson/Ikea, badeland, kreative miljøer, homoseksuelle, campingspladser, identitet, kulturskoletilbud, tegnekurser, ture/fysiske aktiviteter, kulturtilbud om dagen.

KERNEORD – hentet fra brainstormen:

Kerneord Halti NordNorge

OM VÆRDIER: En mindfuldness-øvelse, hvor hver enkelt skulle reflektere over en hverdag på arbejde, hvor du kan udfolde dig frit, være dig selv og oplever en behagelig atmosfære.

Hvilken atmosfære er vigtig for dig personligt, for at du trives på arbejde?

Hvilke værdier er vigtige for dig i et fællesskab?
Halti 36

Halti 33

Halti 35

FÆLLES VISION – resultat:

”Vi skal udvikle kreative mødesteder, formidle identitet og kultur og give publikum inspirerende oplevelser og udvikling”

Norge 1