Processer

Via Campus Horsens

I forbindelse med en sammenlægning skulle 2 fagbiblioteker integreres til ét fysisk område.

Processen bestod af 3 møder: det første on location, 2 andre møder på tegnestuen med skitsering af muligt overordnet indhold og møblering i en lille designgruppe bestående af bibliotekarer fra Campus Horsens og designeren. Alt foregik i fællesskab – resultatet ses her: