Portfolio, Processer

VISIONÆR SKOLE

Mølleskolen i Ry gentænker indretning af bibliotek/læringscenter, der er en del af skolens fællesrum/aula og kantine.

Tre møder med sparring, skitsering og diskussioner om, hvordan skolens visioner kan udfoldes i konkrete handlinger, understøttet af møblering og zoner.

Her skal være plads til kreativt maker-space, nicher og gemmesteder, uformelle slå-sig-ned-områder, samlingsted for mange, reoler, kopi- og print, udlån- og inlån, kontorarbejdspladser, krybber til billedbøger, skærm til en info og projektor til fremvisning og meget mere.

IMG_7133
Alt er ikke muligt men afgrænset af det fysiske rum med trapper, ind- og udgange, trafik mm, der samtidig er inspiration for, at design kan se anderledes ud end forventet og endda fungere meget bedre.
Undervejs udveksling om en bæredygtig fremtid, som børnene skal klædes på til at drage omsorg for. Om rum, der giver tryghed og mening, om plads til forskellighed.

De levede erfaringer i processen og den skitserede plan, er et værktøj for de deltagende lærere og ledere til de næste skridt mod realiseringen: undersøgelser af, hvordan noget kan fremstilles, om vi kan bruge det, vi har i forvejen, hvad det vil koste og til sidst farver og overflader, der får den samlede indretning til at fremstå som en helhed.

IMG_7131

IMG_0838